Make your own free website on Tripod.com


-en side for deg som har ungdom som hovedarena...

 

 

1. I hvor stor grad synes du foreldrene dine viser at de er glad i deg?

    På hvilken måte?

1 2 3 4 5 6

 

2. I hvor stor grad synes du foreldrene dine klarer å vise at du setter pris på deg?

    På hvilken måte?

1 2 3 4 5 6

3. I hvor stor grad setter foreldrene dine grenser for deg?

   På hvilken måte?

1 2 3 4 5 6

4. Er det stort avvik mellom disse graderingene?

5. Hvilke egenskaper setter du pris på ved foreldrene din?