Make your own free website on Tripod.com


-en side for deg som har ungdom som hovedarena...

 

 

1. I hvor stor grad er foreldrene dine oppmerksom på dine følelser, ønsker og tanker?

1 2 3 4 5 6

 

2. I hvor stor grad mener du at foreldrene dine kjenner dine  tanker, følelser og interesser?

1 2 3 4 5 6

 

3. I hvor stor grad gir foreldrene dine tilbakemelding på dine utspill?

1 2 3 4 5 6

4. Er det stort avvik mellom disse 3 graderingene?

5. Er det ting du kunne tenke deg å endre hos deg selv i forhold til ungdommen din?