Make your own free website on Tripod.com


-en side for deg som har ungdom som hovedarena...

 

 

Utfordringen: Hvordan snakke med ungdommen om ting han/hun er opptatt av.

Gå gjerne gjennom spørsmålene sammen med ungdommen etter du har svart, og la han/hun kommentere svarene.  Er det forskjeller her?

1. I hvor stor grad snakker du med ungdommen din om ting han/hun er opptatt av?

1 2 3 4 5 6

    På hvilken måte?

2. I hvor stor grad snakker du med ungdommen om vanskelige tema?

1 2 3 4 5 6

 

3. I hvor stor grad tar du initiativet til å snakke med ungdommen om vanskelige tema?

1 2 3 4 5 6

4. Er det stort avvik mellom disse graderingene?

5. Er det lett å skape en positiv følelsesmessig kontakt med ungdommen?