Make your own free website on Tripod.com

1. I hvor stor grad snakker foreldrene dine med deg om ting du er opptatt av?

    På hvilken måte?

1 2 3 4 5 6

 

2. I hvor stor grad snakker foreldrene dine med deg om vanskelige tema?

1 2 3 4 5 6

3. I hvor stor grad tar foreldrene dine initiativet til å snakke med deg om vanskelige tema?

1 2 3 4 5 6

 

4. Er det stort avvik mellom disse graderingene?