Make your own free website on Tripod.com


-en side for deg som har ungdom som hovedarena...

 

 

Utfordringen: Hvordan gi ungdommen ros og anerkjennelse.

 

Gå gjerne gjennom spørsmålene sammen med ungdommen, og la han/hun komme med sine kommentarer.  Er det store forskjeller her?

1. I hvor stor grad gir du ros for oppgaver ungdommen utfører frivillig?

1 2 3 4 5 6

 

2. I hvor stor grad gir du tilbakemelding til ungdommen om ting du er fornøyd med?

1 2 3 4 5 6

 

3. I hvor stor grad følger du ungdommens utspill?

1 2 3 4 5 6

4. Er det stort avvik mellom disse graderingene?

5. Hvordan reagerer ungdommen når han /hun får anerkjennelse for noe han/hun har gjort som er bra?

 

6. Hva er den beste måten å gi ros på?

    Gi eksempler.