Make your own free website on Tripod.com


-en side for deg som har ungdom som hovedarena...

 

 

Utfordringen: Hvordan setter man grenser for ungdommen?

Gå gjerne gjennom spørsmålene sammen med ungdommen, og la han/hun bedømme dine svar.  Er han/hennes svar forskjellige fra dine?

1. I hvor stor grad viser du andre alternativer når du må nekte ungdommen noe?

1 2 3 4 5 6

 

2. I hvor stor grad planlegger du grenser sammen med ungdommen?

1 2 3 4 5 6

 

3. I hvor stor grad bestemmer du hva som er tillatt og ikke overfor ungdommen?

1 2 3 4 5 6

4. Er det stort avvik mellom graderingene?

5. Hva er den beste måten å formidle grenser på?

    G i eksempler.