Make your own free website on Tripod.com


-en side for deg som har ungdom som hovedarena...

 

 

1. I hvor stor grad gir foreldrene dine deg ros for oppgaver du utfører frivillig?

1 2 3 4 5 6

 

2. I hvor stor grad gir foreldrene dine deg tilbakemelding til om ting de er fornøyd med?

1 2 3 4 5 6

 

3. I hvor stor grad synes du foreldrene følger med i dine utspill?

1 2 3 4 5 6

4. Er det stort avvik mellom disse graderingene?