Make your own free website on Tripod.com


-en side for deg som har ungdom som hovedarena...

 

 

1. I hvor stor grad viser foreldrene dine andre alternativer når de må nekte deg noe?

1 2 3 4 5 6

 

2. I hvor stor grad planlegger foreldrene dine grenser sammen med deg?

1 2 3 4 5 6

 

3. I hvor stor grad bestemmer foreldrene dine hva som er tillatt og ikke?

1 2 3 4 5 6

 

4. Er det stort avvik mellom graderingene?

5. Hva er den beste måten å formidle grenser på?

    G i eksempler.