Make your own free website on Tripod.com


-en side for deg som har ungdom som hovedarena...

 

 

BARBITURATER

Barbiturates

 

Barbiturater ble først introdusert for medisinsk bruk tidlig på 1900-tallet.  Mer enn 2500 barbiturater ble fremstilt, mens på "høyden" av omsetningen ble kun 50 anvendt for bruk på mennesker.  I dag brukes kun et fåtall.

På midten av 40-tallet så man at behandlingen kunne føre til fysisk avhengighet med store abstinenssymtomer.  I mangel på alternativer fortsatte likevel behandling med barbiturater.

Det var ikke uvanlig at pasientene fikk epileptiske kramper og omtåket – det fryktede barbituratdilerium… Først på 60 og 70-tallet oppdaget man at barbiturater i for store mengder kunne være giftig, og medførte en rekke selvmord og dødsulykker.

På grunn av den store avhengighetsutviklingen ved bruk av barbiturater ble legemiddelindustrien nødt til å se etter andre alternativer, og gruppen benzodiazepiner ble lansert på markedet først på 60-tallet.

I dag brukes kun få typer barbiturater som legemiddel:
Fenemal – som brukes for å forhindre epileptiske kramper. 
Pentothal Natrium og Brietal – som brukes som innsovningmiddel i forbindelse med narkose.

I bruk sammen med alkohol vil effekten av begge rusmidlene forsterkes, og faren for å falle i koma er sterkt til stede!