Make your own free website on Tripod.com


-en side for deg som har ungdom som hovedarena...

 

                

Ecstasy-tabletter er satt sammen av flere komponenter, og den kjemiske formelen heter Methylen-Dioxy-Methyl-Amfetamin (MDMA) og er den virksomme delen i tablettene.

MDMA-tabletten ble først patentert rundt 1914, men ble først brukt av det amerikanske forsvar i 1950-årene som et sannhetsserum, men uten at det innfridde forventningene...
Det ble så prøvd innen psykiatrien, men ble fort avskrevet som medisinsk anvendbart, og kom først på listen over narkotiske stoffer i 1986.

Den mest vanlige formen er som tablett, men det den kan også sniffes og injiseres.  Svelging er det mest vanlige, og det gir også den mest behagelige rusen.  En MDMA-rus gir seg til kjenne først etter ca. 1 time etter inntak, og avtar etter 3 - 4 timer.

Selve rusen er meget individuell, men brukere forteller om en enorm enregi-utblåsning.  Man mister følelse av tid, rom, sult, tørste.  Enkelte opplever at man forstår alt mye bedre - og oppfatter seg selv som genial.    
MDMA-rusen er sentralstimulerende, og gir mye av de samme effektene som ved bruk av amfetamin og kokain.
Da ecstasy-bølgen kom for alvor til Norge, ble det kalt "Sex-dopet", ikke pga. at sex ble så mye bedre, men fordi at sex opplevdes kjedelig i forhold til å være ruset på ecstasy.  Brukere har sammenlignet ecstasy-rus med den beste orgasmen man har hatt - 1000 ganger! - og i tillegg varer den i 3 timer!
Det hevdes at man ikke utvikler toleranse for MDMA, men en del brukere forteller om at man ofte øker doser for å oppnå ønsket effekt.

Hva skjer i hjernen:
Klikk på tabletten, og du blir videreført til et nettsted som har satt opp en "lysbilde-presentasjon" av det som skjer i hjernen under MDMA-påvirkning.

 

Hvordan påvise ecstasy-bruk hos ungdom:
- Overdreven tretthet - særlig på søndager og mandager.
- Merkbar nedgang i skoleprestasjoner.
- Rykter om at vedkommende ungdom eksperimenterer med MDMA.
- Funn av tabletter i hjemmet.
- Plutselig skifte av vennekrets.
- Tap av interesser og hobbyer.
- Overnatting hos ubestemte venner.
- Hyppige fravær fra hjemmet, uten å gi noen god forklaring på hvor 
   man har vært eller hva man har gjort.

 

Skadevirkninger:
De vanligste skadevirkningene av ecstasy-bruk er: 
søvnproblemer, angst og depresjoner.
 Disse kan komme relativt raskt etter at man har begynt å eksperimentere med ecstasy-tabletter.  Ved for høye doser kan man også gå inn i psykose-lignende tilstander.  Problemet er imidlertid at man ikke vet hvor sterke enkelte tabletter er, eller hva de inneholder...
Det hevdes at disse problemene forsvinner ettervert som MDMA-stoffene forsvinner ut av kroppen, men mange forhenværende ecstasy-brukere kan i dag rapportere om økt sosial angst, nerveproblemer, flatt følelsesliv, marerittlignende drømmer og store konsentrasjonsproblemer.

Hva skal vi gjøre dersom vi har mistanke?
Feilen mange gjør når man først får mistanke, er å ikke gjøre noe i det hele tatt!  Mange forhenværende rusbrukere sier selv at de hadde ønsket at foreldre hadde tatt affære lenge før barnevern og sosialkontor kom inn i bildet...
Her er en aldri så liten sjekk-liste over hva som kan være lurt å gjøre ved mistanke:

1. Ikke sitt aleine med mistanken og bekymringen.  
2. Drøft mistanken med venner eller helsepersonell.  Politi kan også  kontaktes.
3. Ta alltid rykter på alvor!
4. Får du greie på at naboens barn ruser seg, ta kontakt med
     foresatte!
5. Er problemene for store, eller rusproblemene kommet for langt, er
    det lurt å snakke med barnevernet.

Er det noe du/dere lurer på vedr. hjelpeapparatet forøvrig, ta gjerne kontakt via e-post, og jeg vil gi svar så snart jeg kan.