Make your own free website on Tripod.com


-en side for deg som har ungdom som hovedarena...

 

Rus - kommet for å bli?

Kurset er en gjennomgang av hvilke rusmidler finnes, hvordan virker disse, hvilke symptomer kan gi mistanke om rusmisbruk hos ungdom - og hva kan gjøres for å unngå ytterligere misbruk.

Foreldreveiledning

Arena driver foreldreveiledning direkte med tenåringsforeldre, samt kurse veiledere.  Dette veiledningsoppleget brukes i dag ved flere sosialkontor og helsestasjoner.               
Veiledningen tar utgangspunkt i foreldrenes utøvelse av oppdragerrollen, grensesetting og syn på ungdom.  Det blir lagt vekt på bruk av skjema, som brukes som hjemmeoppgaver, og deltakerne samles hver 14 dag for å sammenlikne erfaringer.

Kartlegging/rusplaner

Arena også kartlegge omfang av rusmidler i en kommune, skole etc. med tanke på oppfølging av kommunens rusplan.  Arena kan også medvirke til utformingen av rusplan etter mal fra rusmiddeldirektoratet.

Undervisning og  opplysning om pubertet og ungdoms utvikling.
 
Arena underviser om kroppsbilde, ungdoms utvikling og pubertet overfor ungdomsskoleelever, foreldre og andre interesserte.