Make your own free website on Tripod.com


-en side for deg som har ungdom som hovedarena...

 

  

 
    Tenåringer før og nå...

Vesen fra en annen planet? Samtaler med ungdom Grensesetting

Det har eksistert mennesker på denne planeten vår i tusener av år, mens  ungdom som begrep har eksistert kun i ca. 50 år...           
Ungdom som begrep ble introdusert på 50-tallet med frontfigurer som Elvis, Bill Haley og James Dean.  Før denne tiden ble man sett på som voksen i det man ble konfirmert - og så bar det rett ut i arbeidslivet.  Det var lite snakk om en egen ungdomstid.                                         
Da filmen Rock around the Clock ble vist på Sentrum kino i1956, hadde politiet tatt oppstilling utenfor for å hindre at opptøyer oppstod...          
I den ikke så ukjente oppdragerboken fra 50-tallet, Benjamin Spock`s "Barnet - sunn fornuft i barnestell og oppdragelse" er fenomenet puberteten viet kun med en halv side...

I dagens mediaverden går det nesten ikke en time uten at ungdom som konsument blir konfrontert med hva som skal til for å være vellykket og en del av "de andre", og Rock around the clock virker banal i forhold til ungodomskulturen..    

Du som har funnet fram til denne siden er antakelig nysgjerrig på hva dette dreier seg om, og for å gjøre det litt mer personlig, vil jeg be deg om å tenke tilbake til hvordan det var å være 13/14 år...  Hvilke følelser rørte seg, hvilke utfordringer stod du overfor, usikkerheten i forhold til verden omkring osv...                                                                       
Prøv så å forestill deg hvordan det hadde vært å være deg med de samme følelsene du hadde den gang inn i den verden ungdom i dag møter..

Er det egentlig stor forskjell på egen oppvekst og tenåringenes utprøvinger i dag?  Et tankekors er at de hyppigste telefoner til Barn og unges kontakttelefon er jenter på 13 år som ber om hjelp om hva de skal gjøre i forhold til menstruasjon...  Det samme kan man lese i ungdomsblader og andre fora der ungdom meddeler seg                  
(Klikk her for å lese en historie fra ungdomsbladet MAG).

Hvor flinke er vi som foreldre å snakke med våre ungdommer om vanskelige tema som forelskelse, seksualitet, kropp, vold, mobbing, osv.  Overlater vi det til det offentlige, som våre foreldre gjorde..?