Make your own free website on Tripod.com


-en side for deg som har ungdom som hovedarena...

 

      

 

Hasj og marihuana er et stoff som utvinnes av cannabis-planten.  Planten er meget karakteristisk, med 5 til 8-takkede blader og har en dyp grønnfarge.  Planten blir i Norge ca. 1 meter høy, mens i andre land kan den bli dobbelt så stor; avhengig av vekstforhold.

Planten inneholder flere stoffer, men det er Tetrahydrocannabinol (THC) som er den virksomme bestanddelen i planten som gir rus.

Marihuana er første stadie av utvikling av rusmidler fra planten, og består i hovedsak av tørkede blader som røykes.

Hasj er en videreforedling av marihuana, og man har fått utvinnet større andeler av det virksomme stoffet THC.

THC er ikke vannløselig, og vil derfor binde seg til fettvevet i kroppen.  Hasj blir derfor lagret i kroppen,  og kan påvises i urinprøver i opptil 30 dager etter inntak.  Røyker man ofte (1-2 ganger pr. uke),  vil det dannes depoter i kroppen, og utsondringen vil ta lenger tid - og man vil i praksis gå konstant påvirket av hasj.

Hasj oppbevares ofte i små metallesker, pillebokser, kinder-egg, fyrstikkesker ol.  Man trenger ikke store kvanta for å bli ruset, da en vanlig brukerdose varierer fra 0,2 - 0,5 gram.  
Rusen kommer relativt raskt, og varer i ca. 1-2 timer.  Dersom hasjen spises, vil det ta lenger tid før man oppnår effekt, og rusen kan dessuten vare noe lengre.

Effekten hasj har på brukere er som oftest:
- Store utvidede pupiller
- Blodsprengte øyne
- Høy puls, stigende blodtrykk
- Tørr i munnhulen
- Latteranfall
- Kvalme og oppkast kan også forekomme.

Sanseintrykkene forsterkes, spesielt syns- og hørselsopplevelsene, særlig i forhold til musikk, rytme, form og farge.  Rusen ledsages ofte av en følelse av velbehag og velvære, samt at man opplever omverdenen som mindre problematisk enn tilfelle kan være.

Skadevirkningene er mange, og det kan nevnes at evnen til innlæring har vist seg å bli svekket, man kan få konsentrasjonsproblemer, korttids -og langtidshukommelsen svekkes.  Hajsmisbrukere har ofte langsommere refleksbevegelser, og kan få problemer med å koordinere muskelbevegelser.
En del unge mennesker kan få psykiske problemer, og er man disponert for psykiske lidelser som schizofreni eller angst, kan hasjbruk være en trigger til disse tilstandene.  Rene hasjpsykoser forekommer ikke rent sjelden. 
Ofte vil en hasjbruker reagere med aggresjon når THC-stoffene går ut av kroppen, og man blir oppfarende enn ellers, kan reagere voldsomt på ellers små bagateller.

 

Sikre tegn på at en ungdom bruker hasj:
- Store pupiller, reagerer lite på lysforandringer.
- Røde øyne i tide og utide, uten at dette skyldes allergier.
- Er tiltagende sløv.
- Det blir funnet små esker med en merkelig lukt.
- Man går med hasj-symboler i form av smykker, buttons eller merker.
- Man oppholder seg sammen med kjente hasj/rusbrukere.
- Funn av cola-flasker med brent hull i bunnen.
- Sil i sluttstykket på vannkraner mangler.

Dersom det oppstår usikkerhet i forhold til om ungdom driver og ruser seg, kan man enten ta kontakt med politi, helsestasjon eller skrive inn bekymringen her, og jeg vil svare så snart jeg har anledning.  (klikk i spørsmålstegnet...)