Make your own free website on Tripod.com


-en side for deg som har ungdom som hovedarena...

 

 

Anonyme alkoholikere

Barneombudet

Blåkors

Det nytter

Familieekonsult

Forbundet Mot Rusgift  

Kripos

Landsforbundet mot stoffmisbruk

Sirus, Statens institutt for rusmiddelforskning

Pappamerket

Rusmiddeldirektoratet

Rus og avhengighet

Rusterapi.no

Voksne for barn


Diverse lover:

Lov om sosiale tjenester
Lov om  barneverntjenester
Lov om barn og foreldre
Alkohol-loven
Lov om folketrygd