Make your own free website on Tripod.com


-en side for deg som har ungdom som hovedarena...

 

 

Arena er et enmannsforetak drevet av Roger Bonsak.
Firmaet er registrert i Brønnøysundregisteret med nr. 979 126 441

Av tidligere arbeidserfaring kan nevnes saksbehandling i barneverntjenesten i ca. 8 år, miljøterapeut ved institusjoner for ungdom med adferd -og rusproblemer i ca. 7 år, samt oppsøkende arbeid blant rusbrukere i Amsterdam i 2 år.
De to siste årene har han arbeidet som ruskonsulent i Våler, Åsnes og Grue kommuner.

I tillegg har Arena drevet veiledning for tenåringsforeldre i ca. 6 år, samt samtalegrupper for tenåringsforeldre i forskjellige fora.
Arena driver også samtalegrupper for småbarnsfedre via helsestasjoner.
I den senere tid har tiden gått med til foredrag for helsepersonell, samt opplæring av foreldreveiledere, et arbeid som er både givende og interessant. 
I løpet av perioden 2001-2002 har tiden gått med til informasjon til skoler, både rus-dager for elever og egne kurs for lærere.

Rus-foredragene blir fra tid til annen brukt av  Rogaland fylkeskommune i opplæring av ungdomsarbeidere, lærere, sosialarbeidere og andre som jobber med barn og ungdom.

  Avisutklipp 1  Avisutklipp 2  Avisutklipp 3  Avisutklipp 4  Avisutklipp 5   Avisutklipp 6

NRK-omtale 1  NRK-omtale 2  NRK-omtale3  

TV2-omtale

 

Arena holder til i Våler kommune i Hedmark.