Make your own free website on Tripod.com


-en side for deg som har ungdom som hovedarena...

 

 

Rus, kommet for å bli?

Dette kurset tar for seg rusens historie fram til i dag, hvilke midler som finnes, hvordan disse virker, og hvilke tegn og symptomer man som foreldre eller sosialarbeider bør være observante på.  Det blir også fokus på avhengighet og rusmidlenes konstruksjoner.
I løpet av dette dagsseminaret vil deltakerne få innblikk i myter og faktaopplysninger, samt bli i bedre stand til å vurdere rusbruk hos ungdom.

Det kan virke som om menneskene til alle tider har funnet en eller annet måte å ruse seg på, og flere betegnelser er nedtegnet i historiske skrifter som Bibelen og Koranen...  Første beskrivelsen av hasj-rus finner man i skriv fra den kinesiske keiseren  Shen- Nung i år 2737 f. Kr.   Man regner dessuten med at Opium ble dyrket i Mesopotamia i ca. år 4000 f. Kr. mens alkoholens opprinnelse ca år 10.000 f. Kr.

I løpet de siste 50 årene har det skjedd en voldsom utvikling innen ruskulturen, fra Beatles og Rolling Stones` flørt med psykedeliske midler til Kurt Kobains tragiske overdosedødsfall.
Når man skal følge opp barn og ungdom, stiller det seg en rekke utfordringer både i form av å være i forkant, samt tolke tegn og oppførsel før det får utvikle seg i negativ retning.

For å møte disse utfordringene trenger man som fagmenneske å kjenne til tegn, symptomer, og vite hvordan de forskjellige rusmidlene virker og arter seg på de som tester dette ut og hvilke konsekvenser dette kan føre til om det får fortsette.