Make your own free website on Tripod.com


-en side for deg som har ungdom som hovedarena...

 

 

De fleste foreldre er vel engstelige for at ungdommene skal prøve ut for mange rusmidler - og dermed få problemer med rus.
At man tester ut div. måter å ruse seg på, er blitt noe man må regne med, og så håpe at ungdommene tar lærdom av erfaringene de har tilegnet seg...
Nå er det imidlertid slik at mye har endret seg på denne fronten de siste årene, og denne siden vil gi en liten oversikt over hvilke faresignaler man som foreldre bør være på vakt overfor.

Foreldre er som oftest de siste som får greie på om sønnen eller datteren har ruset seg.  Det være seg i forhold til alkohol eller narkotiske midler.   For mange kommer denne opplysningen som et sjokk, fordi man ikke har merket noe hjemme.  Dette er ikke uvanlig, ettersom de ungdommer som ruser seg ofte gjør det andre steder enn hjemme...  En vanlig hasjrus varer i ca. 20 minutter, mens ettervirkningene kan vare i flere dager. 

    Rohypnol-tunge

Bruk av beroligende piller blant ungdom har økt veldig de siste årene, og man kan raskt få inntrykk av at barskapet er byttet ut med medisinskapet....    For å få en liten oversikt over hva som finnes på markedet, og identifikasjon på disse, klikk linken til venstre, "Identifiser tabletter"

De signaler man som burde tenne en varsellampe om at noe er i ferd med å skje er følgende:
bulletTap av interesser, skoleararbeid, fritidsaktiviteter ol.
bulletStort behov for søvn/vansker med å stå opp om morgenen.
bulletDårligere hygiene, slurvete påkledning, det er uvesentlig hvordan man ser ut til daglig.
bulletPlutselig skifte av venner og omgangskrets.
bulletKommer stadig seint hjem, overnatter hos venner uten å fortelle hvor man har vært eller hva man har gjort.
bulletFortroligheten mellom foreldre og ungdom blir mindre.
bulletBruk av solbriller inne.
bulletOppfarenhet og irritabilitet ut over det man ellers er vant til.
bulletSpesielt pratsom ut over det vanlige, men springer fra emne til emne uten skikkelige sammenheng, ofte ledsaget av hyppige latteranfall.
bulletGjentatte tilfeller av snue, røde og tårefylte øyne, hoste der det ikke er grunn til å anta at dette skyldes vanlig sykdom.
bulletOfte kvalm og dårlig allmenntilstand.
bulletStadig trett og vil sove, gjesping i tide og utide.
bulletDårlig matlyst generelt, men overdreven lyst på søtsaker.
bulletFunn av små brune klumper på rommet, i klær ol.
bulletFunn av små pilleesker, gladpack, kinderegg  brusflasker i plast med hull svidd i bunnnen.  Disse kan ha en særegen lukt dersom det er brukt til oppbevaring og bruk av hasj.
bulletSilen i vannkran på kjøkken og bad mangler.
bulletForsvarer bruk av hasj, ecstasy, GHB eller amfetamin.
bulletBagatelliserer konflikter med skole og foreldre.
bulletTiltagende gi-blaffen-mentalitet og økende negativ innstilling.
bulletEr ofte sammen med kjente brukere av stoff.

Det  må presiseres at disse symptomene også kan sees i sammenheng med pubertetsutvikling, der ungdommene ønsker å teste ut grenser i forhold til hjem og skole.  En må derfor ta med i betraktningen at disse symptomene/uttrykkene går ut over det man kan regne for normalt for alderen.

Dersom flere av disse tegnene stemmer med observasjoner og funn i hjemmet, bør man for det første ikke sitte aleine med mistanke og bekymring.  Man burde i første omgang snakke med noen man har tiltro til.  

Dersom man har sterke mistanker om at det er ting som foregår, bør man ta kontakt med det offentlige, og da kanskje helsesøster/lege i første omgang.  Politi og barnevern kommer inn i et senere punkt, når det har kommet så langt at man har funnet faktiske stoffer som må analyseres...
I mange tilfeller der ungdom har hatt mange positive rusopplevelser, og det er forsøkt med en rekke tiltak for å få vedkommende til å stoppe, vil det måtte vurderes om ungdommen bør flytte fra sitt vante miljø til et skjermet miljø, noe som bringer barnevernet på banen.  Det lureste man som foreldre da kan gjøre, er å samarbeide med barnevernet så langt det er mulig.  
Husk man jobber for ungdommens beste!

Har du mistanke til at din ungdom ruser seg, eller er bekymret for en utvikling du ikke liker, kan du/dere sende en mail ved å klikke på spørsmålstegnet ovenfor, og jeg skal svare så snart jeg får anledning.