Make your own free website on Tripod.com


-en side for deg som har ungdom som hovedarena...

 Oppgave 1 Oppgave2 Oppgave 3 Oppgave 4 Oppgave 5

Årsaken til de fleste konflikter bunner som oftest i mangel på forståelse mellom to parter, og særlig mellom foreldre og ungdom.   Til venstre finner du skjemaer som kan være til hjelp for å få i gang en samtale om vanskelige tema sammen med din ungdom.

Teamene er delt opp i forskjellige områder, og det er anbefalt å starte med nr. 1 for så å gå gjennom alle testene.

Temaene er lagt opp som en "hjemmeoppgave" for foreldre, der foreldre skal gradere seg selv i forhold til en del utfordringer, og sammenligne disse med hva ungdommen tenker om samme sak...

Dersom noe virker uklart, ta gjerne kontakt via epost..