Make your own free website on Tripod.com


-en side for deg som har ungdom som hovedarena...

 

 

Utfordringen:  Hvordan justere seg til ungdommen, og følge ungdommens utspill på godt og vondt.

Gå gjerne gjennom spørsmålene sammen med ungdommen, og la han/hun bedømme deg.

Er det store forskjeller her?

1. I hvor stor grad er du opperksom på ungdommens følelser, ønsker og hensikter, og i hvor stor grad forsøker du å justere deg og følge det ungdommen er opptatt av?

    Tenk ut eksempler på hvordan du gjør dette i praksis.

    Hvordan reagerer ungdommen på dette?

1 2 3 4 5 6

 

2. I hvor stor grad mener du at du kjenner ungdommens tanker, følelser og interesser?

1 2 3 4 5 6

 

3. I hvor stor grad gir du ungdommen tilbakemelding på utspill?

1 2 3 4 5 6

4. Er det stort avvik mellom disse 3 graderingene?

5. Er det ting du kunne tenke deg å endre hos deg selv i forhold til ungdommen din?