Make your own free website on Tripod.com


-en side for deg som har ungdom som hovedarena...

 

 

Tema: Utfordringen: Hvordan vise at man er glad i ungdommen.

 Her skal du gradere deg selv i forhold til en del utfordringer.  Skriv gjerne ut denne siden, og kryss av for det du synes passer best for deg.  1 er lavest, og 6 er max poeng.

Gå gjerne gjennom spørsmålene sammen med ungdommen, og la han/hun komme med sin  bedømming av deg...  Er det store forskjeller her?

 

1. I hvor stor grad viser du at du er glad i ungdommen din?

    På hvilken måte?

1 2 3 4 5 6

 

2. I hvor stor grad klarer du å vise at du setter pris på ungdommen?

    På hvilken måte?

1 2 3 4 5 6

 

3. I hvor stor grad setter du grenser for ungdommen?

   På hvilken måte?

1 2 3 4 5 6

 

4. Er det stort avvik mellom disse graderingene?

5. Hvilke egenskaper setter du pris på ved ungdommen din?

6. Hvilke egenskaper misliker du?

7. Hvilke egenskaper tror du ungdommen setter pris på ved deg?

8. Hvilke egenskaper tror du ungdommen misliker ved deg?