Make your own free website on Tripod.com


-en side for deg som har ungdom som hovedarena...

 

 

Skjema over påvisning av forskjellige rusmidler i urinprøver.

 

Amfetamin  6 -10 dager
Barbiturater
(korttidsvirkende)
2  dager
Barbiturater
(langtidsvirkende)
3 - 4 uker
Benzodiazepiner 7 - 10 dager
Cannabis 14 - 50 dager
Ecstasy 8 -10 dager
Ketamin 9 -14 dager
Kokain 9 -12 dager
LSD 7 -10 dager
Metadon 8 -10 dager
Opioder 8 -10 dager
PCP 2 -4 dager

(kilde: doctordetox)