Make your own free website on Tripod.com

Antidepressiva.

Depressants

Effektene av anti-depressiva har mye av samme sentraldempende virkning som alkohol.
Små doser kan gi god avslappethet i muskler og kropp forøvrig, mens større doser fører til uklar tale, dårligere koordinasjon og nedsatt reaksjonsevne.  Overdose kan medføre åndedrettsproblemer, koma eller død. 
Ved bruk av alkohol og antidepressiva vil effektene av tablettene  fordobles og dermed øke faren for forgiftning/overdose.

Bruk av antidepressiva over tid kan føre til fysisk og psykisk avhengighet, og mennesker som brått stopper med inntak av store doser opplever ofte angstsymptomer, søvnvansker, muskelskjelvinger, og generell uro.