Make your own free website on Tripod.com

INNHOLDSFORTEGNELSE, DEN DEILIGE RUSEN - FRA VENN TIL FIENDE.

 


I

Innledning/historikk
Hva er rus?
Hva skjer i hjernen?
Hva er et rusmiddel?
Hva er bruk og misbruk?
Hva er avhengighet?
Hvilke rusmidler finnes?
- Alkohol
- Cannabis
- Benzodiazepiner
- Opioder
- Amfetamin
- Ecstasy
- GHB
- Kokain
- Ketamin
- LSD
- Sopper
Brukeres erfaringer
Hvem er i faresonen
Behandling
Hvem skal kontaktes ved bekymring?
Nyttige internettressurser
Oversikt over behandlingssteder
Lovverk