Make your own free website on Tripod.com

OPIODER

 
Metadontabletter.

Heroin og andre opiumsstoffer

Hva slags stoffer er det?

Morfin utvinnes av opiumsvalmuen, som har vært brukt i folkemedisin i uminnelige tider. Heroin produseres på grunnlag av morfin.

Bruk

Opiumsstoffer er brukt mye i medisinen, først og fremst som smertestillende midler, men tidligere også mot diarre og annet. Før den "moderne" narkomanien kom på 1960-tallet, var det en del som misbrukte morfin som legemiddel. Bruken ga sterkere fysisk avhengighet enn dagens gate-stoffer, men bruken var ikke knyttet til vesentlig kriminalitet. Som gatestoffer kom morfin til Norge rundt 1970 og heroin rundt 1980. Heroin og morfin omsettes mest som pulver som blandes med vann og settes med sprøyter. Opiumsstoffene kan også røykes, og som medisiner finnes de i form av tabletter og oppløsninger. Andre naturlige opiumsstoffer er kodein og papaverin. Det finnes også syntetiske opiumsstoffer som brukes som medisiner (se omtale).

Virkninger

Opiumsstoffene demper nervesystemets aktivitet. De fleste akutte virkningene er følge av dette: Konsentrasjonsvansker, nedsatt aktivitet og reaksjonsevne. Pupillene blir små, smerter og hoste dempes og en kan få treg avføring.

 Alle virkningene kan oppheves av motgifter som kalles opiumsantagonister.

 Forsøk har vist at når folk får opiumsstoffer uten å ha positive forventninger til virkningene - uten å ha lært at virkningene skal oppfattes som gode - så synes de fleste at de er ubehagelige.

Skadevirkninger

De ulovlig produserte og omsatte opiumsstoffene gir stor risiko for plutselig forgiftningsdød. Når risikoen i praksis er større enn for alkohol, er det særlig fordi de ulovlig omsatte stoffene inneholder høyst varierende mengde av aktivt stoff, men også fordi bruken ofte kombineres med bruken av andre rusmidler. De aller fleste dødsfallene skjer ved at åndedretts-sentret i hjernen lammes slik en slutter å puste. Fordi alkohol også lammer dette sentret, er kombinasjon av alkohol og opiumsstoffer svært farlig.

 Fordi stoffene ofte taes med sprøyte, fører bruken i praksis også med seg betydelig infeksjonsfare. Det dreier seg ikke bare om hiv/aids, men også hepatitt (leverbetennelse) og lokale infeksjoner på stikkstedet.

 Hvis en er heldig og slipper disse akutte skadene ved bruken, har opiumsstoffene liten giftighet på kroppens organer ved langvarig bruk.

Du finner pekere til informasjon om overdoser her og om hiv/aids og hepatitt her.

En god oversikt (på engelsk) over opiumsstoffene og deres historie er her.