Make your own free website on Tripod.com

Roskilde - Europas høyeste punkt i juni?

Puplikum ved Orange scene - Fotograf Kurt Chrostensen

Hvert år reiser tusenvis av ungdom til Roskilde-festivalen for ta del i en felles opplevelse av frihet, et intenst samvær med andre fra hele Europa og sterke musikkopplevelser en uke til ende!


Ved siden av sex er musikk et av de sterkeste naturlige stimuli vi har!  Vi tilfører sansene sterke inntrykk som igjen blir tolket av hjernen som ekstremt gode opplevelser og følelser som vi lever lenge på etter festivalen er over..
Dessverre reiser ikke alle til Roskilde, Quart, Huldsfred, Arvika og andre større festivaler i Europa med dette for øye.
Det blir beslaglagt store mengder rusmidler på disse festivalene hvert år, noe som er et problem både for arrangører som enkelte deltakere.
Rockefestivalene er blitt et mekka for mange europeiske dop-selgere,  og det går en vits om at Roskilde i juni er ”Europas høyeste sted”…
     

Ungdom forteller historier om at man kom først bort i et rusmiljø nettopp på slike festivaler, mens andre forteller at man tok opp igjen ruskarrieren etter en Roskilde-festival.
Hva er det så som gjør at mange ungdommer kommer hjem igjen med mer i kofferten enn da de dro?

Skrigende fan - Rockphoto

For det første må vi se litt på settingen:
Her er det tusenvis av ungdom samlet på ett stort område, der fraværet av øvrighetspersoner er merkbart.  Man har liksom tatt ”pause” fra hverdagen, og nye regler gjelder: festing ei hel uke til ende!
De fleste ungdommer har allerede et forhold til alkohol, og det er for mange i alkoholpåvirket tilstand at man også prøver ut andre rusmidler…
Når det skapes en stemning av frihet fra normer, er enkelte mer tilbøyelig til å prøve ut grenser – både egne og andres. 
Videre vil mange ungdommer som aldri har vært i nærheten av hasj-lukt for første gang bli kjent med andre som har andre oppfatninger til besittelse og bruk…
Det er da ganske avgjørende hvilke egne holdninger og grenser ungdommene har for sin egen del, konfrontert med andre meninger og erfaringer.
Er man selv liberal overfor bruk av rusmidler, vil man også ha lavere terskel for å selv å prøve.
Det er også et moment at enkelte rusmidler forsterker de fysiske sansene sterkt – slik at de sterke musikkopplevelsene blir enda sterkere og mer intense den tiden rusmidlene er i kroppen. 
Hva skal så bekymrede foreldre gjøre?

Mange ungdommer forteller om at de lett snakker foreldrene sine trill rundt – fordi de ikke vet noe om det.
Foreldre bør derfor sette seg inn i hvordan rusmidlene ser ut, virkninger, skadevirkninger og tegn og symptomer.

Videre er det viktig å ha en god dialog med ungdommene – og selv ha klare holdninger til bruk av rusmidler. Ungdom som blir lært opp til å drikke hjemme – gjør det også ute, og i store mengder!

Snakk med ungdommene om rus – og vær selv det forbilde du ønsker å være!

 

Roger Bonsak