Make your own free website on Tripod.com

Fra nyttår blir den såkalte rusbrusen å finne i alle landets butikker.    Produsentene ser en økt omsetning, og foreløpige prognoser sier at det vil bli omsatt rusbrus for rundt en milliard kroner første året!

I England har det skjedd en fordobling av bruk av alkohol blant 11-15 åringer siden rusbrusen inntok butikkhyllene. Les mer her.

Hvilke konsekvenser vil dette få for alkoholkonsumet blant ungdom i Norge?

HOOPER'S HOOCH        

Til tross for at det er 18-års grense for å kjøpe alkoholholdige drikker, viser undersøkelser at rundt 50% av ungdommer mellom 15 og 17 år allerede har smakt rusbrus.  Denne utviklingen vil etter all sannsynlighet øke, og alkoholkonsumet blant ungdom under 18 år vil automatisk øke.
Det er et tankekors å presentere et alkoholprodukt som har kun ett mål for øye:  å få flere til å drikke alkohol.  Det er også et tankekors at målgruppen er yngre konsumenter som tilvennes til bruk av alkohol ved å pakke det inn i barnedrikken over alle drikker - brus!  Det vil derfor være nærliggende å hevde at stadig yngre grupper vil teste ut rusbrusens spennende smaker..

Alkohol er det rusmiddelet som tar livet av flest mennesker i Norge pr. år.  Ca. 450 dør i Norge hvert år av alkoholoverdose.  I tillegg kommer drap som følge av alkoholinntak og bilulykker.
Det også på det rene at større tilgang vil skape økt forbruk, som igjen vil skape økte statistikker på alkoholavhengige og konsekvensene dette vil få for de enkelte familier.

Skal vi trekke denne tankegangen enda litt lengre, vet vi også at det ofte er i alkoholpåvirket tilstand mange ungdommer blir introdusert for andre rusmidler som hasj, ecstasy, amfetamin og rohypnol. 
Dermed reiser det seg andre spørsmål:  Vil denne satsningen på salg av rusbrus i butikkene ha en indirekte virkning på økningen av bruk av narkotiske stoffer blant ungdom?

Rusbrusen  inneholder en alkoholprosent mellom 4,1 og 4,7 - rundt den samme prosenten for øl.  Det er også på det rene at rusbrusen henvender seg til et marked som i utgangspunktet ikke liker øl - og som naturlig ville ha utsatt sin alkoholdebut!

Det er også et tankekors å knytte ordet "brus" til rus!  Det ligger nesten i ordets betydning at dette er et rusmiddel i form av brus, og skal drikkes for å oppnå alkoholrus...

Er det slik vil ønsker å ha det???