Make your own free website on Tripod.com
VALIUM

Både Vival og Valium er reseptpliktige legemidler som inneholder det samme virkestoffet, diazepam.

Siden Vival og Valium inneholder det samme virkestoffet regnes de for å være like, selv om de andre hjelpestoffene kan variere. Det er fordi det er virkestoffet som skal virke, og de andre hjelpestoffene er der for selve tabletten sin del. Hjelpestoffene gjør at tabletten henger sammen, at den er hard nok, at den får farge osv.

Valium blir produsert av legemiddefirmaet Roche, og finnes i styrke på 5 mg. Vival blir produsert av legemiddelfirmaet Alpharma, og finnes i styrker på 2 mg og 5 mg.

Virkestoffet diazepam hører til en gruppe virkestoffer som kalles benzodiazepiner. Disse har stor fare for tilvenning og avhengighet, og det anbefales derfor at de bare brukes i et begrenset tidsrom og fortrinnsvis i lave doser.